Reglement

Om alles in goede banen te leiden, heeft Kermis Reijmerstok een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Hier volgen deze regels:

 • Het is niet mogelijk om het toegangsbewijs in te ruilen of door te verkopen.
 • De organisatie (Jonkheid Reijmerstok) behoudt zich het recht ertoe om eenieder de toegang te weigeren.
 • De organisatie behoudt zich ten allen tijde het recht om dit reglement te wijzigen.
 • Bij de entree heeft de organisatie het recht om u te visiteren. Verboden voorwerpen kunnen in beslag worden genomen.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar het kermisterrein: professioneel foto-, film- en andere opname-apparatuur, dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens en verboden middelen.
 • De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.
 • Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van bezoek. Wij bieden uiteraard wel de nodige EHBO posten aan.
 • Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering door organisatie en/of security en overdracht aan de politie.
 • De bezoekers dienen alle aanwijzingen van de organisatie en/ of security op te volgen op straffe van verwijdering.
 • Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven terreinen en geheel op eigen risico.
 • Op en rond het kermisterrein is het verboden om zonder toestemming van de organisatie promotiemateriaal zoals posters, flyers, stickers, borden en banners te verspreiden/ plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om alcohol te bestellen en te nuttigen onder de 18 jaar. Bij de ingang wordt d.m.v. een geldig legitimatiebewijs onderscheid (
 • In de festivaltent(en) geldt een algemeen rookverbod, overtreders kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke boetes.
 • Binnen = binnen. Bij het verlaten van het evenement verliest het (e-)ticket en polsbandje haar geldigheid, tenzij je om een goede reden van ons personeel een stempel hebt gekregen.
 • Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met dit reglement.